שאיבה וסחיטת בוצה - מט"ש אשקלון

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהשאיבה וסחיטת בוצה - מט"ש אשקלון

שאיבה וסחיטת בוצה - מט"ש אשקלון

מט"ש אשקלון

מט"ש אשקלון

במיכל היומי המרכז את הבוצה המעוכלת במט"ש, הצטברה כמות משקעים גדולה אשר הכילה בין היתר סטרובית וחול. מטרת ניקוי המיכל הייתה להפחית מהעומס הקיים על הצנטריפוגות.
 
הפתרון שנבחר לניקוי הבוצה השקועה וצמצום הנפח שלה ככל הניתן הוא שילוב בין הטכנולוגיות שהציעה אדמיר איכות סביבה:
  • שאיבה המשקעים על-ידי משאבות ייעודיות
  • פירוק המשקעים והסטרובית
  • סחיטת הבוצה באמצעות גיאוטיובים (Geotube®)
 
48 שעות מתחילת תהליך השאיבה, מיכל הבוצה היה נקי עד לרמת בטון חשוף – רמת הניקוי שנקבעה מראש. סחיטת הבוצה בגיאוטיובים נמשכה גם לאחר סיום השאיבה מן המיכל, ובמהלכה אחוז המוצקים הוסיף ועלה (עד פי 10 מכפי שהיה בטרם החלה השאיבה).