ניקוי מאגר קולחין זיתא

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהניקוי מאגר קולחין זיתא

ניקוי מאגר קולחין זיתא

שאיבה וסחיטת בוצה - מאגר זיתא

שאיבה וסחיטת בוצה - מאגר זיתא

מאצרת הגיאוטיובים

מאצרת הגיאוטיובים

שאיבת בוצה על ידי מחפר צף

שאיבת בוצה על ידי מחפר צף

בוצה יבשה בעת פתיחת הגיאוטיוב ופינוי

בוצה יבשה בעת פתיחת הגיאוטיוב ופינוי

מאגר הקולחין זיתא מיועד לקלוט את מי הקולחין המגיעים ממתקן טיפול בשפכים חדרה.
במהלך השנים האחרונות הצטברה בוצה בקרקעית המאגר.
כדי למנוע את הפגיעה באיכות המים ביציאה מהמאגר הוחלט לשאוב את הבוצה מתחתית המאגר.
 
ניקוי המאגר בוצע בשילוב שתי טכנולוגיות שהוצעו:

שאיבת הבוצה ע"י מחפר ימי (Dredger):

 • השימוש במחפר ימי מאפשר שאיבת בוצה בספיקות גבוהות (150-200 מק"ש) תוך שמירה על יריעות האיטום במאגר.
 • שאיבת הבוצה מתבצעת  ללא צורך בעצירת פעילותו השוטפת של המתקן.
 • אין הרחפה של המשקעים במהלך העבודה.

סחיטת הבוצה באמצעות גאוטיובים (Geotube®):

 • השימוש בשרוולים גיאוטכניים/גאוטיובים מאפשר סחיטה גרביטציונית וחיסכון באנרגיה.
 • ספיקת הבוצה לתוך שרוולי הגאוטיוב אינה מוגבלת וניתן לעבוד במקביל עם מספר יחידות.
 • צמצום משמעותי של נפח הבוצה המיועדת לפינוי.
 • הרחקה של מעל 99% מהמוצקים. 
 • מניעת מפגעי ריח ומפגעים סביבתיים.
 
שילוב הטכנולוגיות מאפשר ניקוי יעיל של המאגר בזמן קצר תוך חיסכון משמעותי בעלויות הניקוי ופינוי הבוצה.
 
מהלך הביצוע
 
ניקוי הבריכה בוצע במספר שלבים:
 • פריסת המערכת בשטח.
 • שאיבת המשקעים מתחתית הבריכה ע"י מחפר ימי (Dredger) לתוך הגאוטיובים תוך מינון פולימרים לקבלת הפתתה (פלוקולציה).
 • החזרת המים המסוננים דרך הגאוטיובים אל המאגר.
 • סחיטה גרביטציונית של הגאוטיובים.
 • פינוי הבוצה לאחר הסחיטה.
 
תוצאות
 
 • בהתאם לדרישות שהוגדרו, העבודה בוצעה תוך כדי הפעילות השוטפת של המתקן.
 • נשאבו כ- 2,000 מ"ק בוצה מתחתית הבריכה.
 • ריכוז המוצקים שהתקבל בתוך הגאוטיובים היה כ- 60%.
 • נפח הבוצה בגאוטיובים צומצם כתוצאה מהסחיטה.
 • הבוצה לאחר הסחיטה פונתה לאתר מורשה והשטח חזר לקדמותו.

 

 
לקוח - מקורות
ביצוע - אדמיר איכות הסביבה 2015-2016