ניקוי בריכת פלב"ם - עין חרוד

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהניקוי בריכת פלב"ם - עין חרוד

ניקוי בריכת פלב"ם - עין חרוד

ניקוי בריכת פלב"ם - עין חרוד

ניקוי בריכת פלב"ם - עין חרוד

מאצרת הגיאוטיובים

מאצרת הגיאוטיובים

שאיבת בוצה - עין חרוד

שאיבת בוצה - עין חרוד

שאיבה וסחיטת בוצה - עין חרוד

שאיבה וסחיטת בוצה - עין חרוד

בריכת פלב"ם קלטה לאורך השנים את שפכי קיבוץ עין חרוד איחוד (שפכים שניוניים).
בקרקעית הבריכה הצטברה בוצה בנפח של כ 6,500 מ"ק. על מנת להתאימה לקבלת קולחין שלישוניים עלה הצורך בניקוי הבריכה.

ניקוי המאגר בוצע בשילוב שתי טכנולוגיות שהוצעו:
 

שאיבת הבוצה ע"י מחפר ימי (Dredger):

 • השימוש במחפר ימי מאפשר שאיבת בוצה בספיקות גבוהות (400-600 מק"ש).
 • שאיבת הבוצה מתבצעת ללא צורך בעצירת פעילותו השוטפת של המתקן.
 • אין הרחפה של המשקעים במהלך העבודה

סחיטת הבוצה באמצעות גאוטיובים (®Geotube):

 • השימוש בשרוולים גיאוטכניים מאפשר סחיטה גרביטציונית וחיסכון באנרגיה.
 • ספיקת הבוצה לתוך שרוולי הגאוטיוב אינה מוגבלת וניתן לעבוד במקביל עם מספר יחידות.
 • צמצום משמעותי של נפח הבוצה המיועדת לפינוי.
 • הרחקה של מעל 99% מהמוצקים.
 • מניעת מפגעי ריח ומפגעים סביבתיים.שילוב הטכנולוגיות מאפשר ניקוי יעיל של המאגר בזמן קצר תוך חיסכון משמעותי בעלויות הניקוי ופינוי הבוצה.
 
מהלך הביצוע
 
 • ניקוי הבריכה בוצע במספר שלבים:
 •  פריסת המערכת בשטח.
 • שאיבת המשקעים מתחתית הבריכה ע"י מחפר ימי (Dredger) לתוך הגאוטיובים תוך מינון פולימרים לקבלת הפתתה (פלוקולציה).
 • החזרת המים המסוננים דרך הגאוטיובים אל הבריכה.
 • סחיטת הבוצה בגיאוטיובים לקבלת ריכוז מוצקים גבוה וצמצום נפח הבוצה המיועדת לפינוי.

 

תוצאות


 

 • בהתאם לדרישות שהוגדרו, העבודה בוצעה תוך כדי פעילות שוטפת של המתקן.
 • נשאבו כ- 6,500 מ"ק בוצה מתחתית הבריכה.
 • ריכוז המוצקים שהתקבל בתוך הגאוטיובים היה כ- 60%.
 • נפח הבוצה בגאוטיובים צומצם כתוצאה מהסחיטה.
 • הפרויקט בוצע תוך 10 ימים בלבד. 

    לקוח - עין חרוד איחוד
    ביצוע - אדמיר איכות סביבה