שאיבה וסחיטת בוצה - חיפה כימיקלים צפון

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהשאיבה וסחיטת בוצה - חיפה כימיקלים צפון

שאיבה וסחיטת בוצה - חיפה כימיקלים צפון

חיפה כימיקלים צפון

חיפה כימיקלים צפון

חיפה כימיקלים צפון
חיפה כימיקלים צפון
חיפה כימיקלים צפון
חיפה כימיקלים צפון
חיפה כימיקלים צפון
במפעל חיפה כימיקלים צפון קיימות 3 בריכות איגום המיועדות לקלוט כ- 10,000 מ"ק שפכים מהמפעל. מתוקף היתר הרעלים של המפעל, נדרש להסדיר את בריכות איגום השפכים. כחלק מההסדרה יש לפנות את הבוצה הרבה שהצטברה בתוך בריכות אלו.
 
הפתרון שהוצע על ידי אדמיר איכות סביבה כלל שילוב שתי טכנולוגיות:

1.       שאיבת בוצה ע"י מחפר ימי (Dredger):

2.       סחיטת בוצה באמצעות גאוטיובים (Geotube®):

  • השימוש בגאוטיובים מאפשר סחיטה גרביטציונית וחיסכון באנרגיה.
  • השימוש במספר גאוטיובים במקביל מאפשר סחיטה בספיקות גבוהות (>150 מק"ש) וקבלת בוצה בריכוז מוצקים גבוה (>60%) תוך זמן קצר.
  • הרחקה של מעל 99% מהמוצקים.
  • מניעת מפגעי ריח ומפגעים סביבתיים.