ניקוי בריכת שיקוע מט"ש נבי מוסא

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהניקוי בריכת שיקוע מט"ש נבי מוסא

ניקוי בריכת שיקוע מט"ש נבי מוסא

ניקוי בריכת שיקוע - מט"ש נבי מוסא

ניקוי בריכת שיקוע - מט"ש נבי מוסא

מאצרת הגיאוטיובים

מאצרת הגיאוטיובים

שאיבה וסחיטת בוצה - מט"ש נבי מוסא

שאיבה וסחיטת בוצה - מט"ש נבי מוסא

ניקוי בריכת שיקוע - מט"ש נבי מוסא

ניקוי בריכת שיקוע - מט"ש נבי מוסא

שאיבת בוצה על ידי מחפר ימי צף

שאיבת בוצה על ידי מחפר ימי צף

מאצרת הגיאוטיובים - מט"ש נבי מוסא

מאצרת הגיאוטיובים - מט"ש נבי מוסא

סחיטת בוצה - מט"ש נבי מוסא

סחיטת בוצה - מט"ש נבי מוסא

מט"ש נבי מוסא מיועד לקלוט שפכים מחלקה המזרחי של ירושלים.
התהליך הביולוגי במתקן מייצר בוצה המצטברת בקרקעית בריכות השיקוע.
מאז הפעלתו במרץ 2014 הצטברו כ 30,000 מ"ק בוצה בשתי בריכות השיקוע במט"ש. ריכוז המוצקים הממוצע שנמדד בבוצה הינו כ 7%.
הוחלט על ניקוי שתי הבריכות בשני שלבים נפרדים.
 
הניקוי בוצע בשילוב שתי טכנולוגיות שנבחרו:

שאיבת הבוצה ע"י מחפר ימי (Dredger):

 • השימוש במחפר ימי מאפשר שאיבת בוצה בספיקות גבוהות (150-200 מק"ש) תוך שמירה על יריעות האיטום.
 • שאיבת הבוצה מתבצעת תוך כדי הפעילות השוטפת של המתקן.
 • אין הרחפה של המוצקים במהלך העבודה.

סחיטת הבוצה באמצעות גאוטיובים (®Geotube):

 • השימוש בגאוטיובים מאפשר סחיטה גרביטציונית ללא שימוש באנרגיה.
 • השימוש במספר גאוטיובים במקביל מאפשר סחיטה בספיקות גבוהות (>150 מק"ש).
 • צמצום משמעותי של נפח הבוצה המיועדת לפינוי.
 • הרחקה של מעל 99% מהמוצקים.
 • מניעת מפגעי ריח ומפגעים סביבתיים.
 
שילוב הטכנולוגיות מאפשר ניקוי יעיל של המאגר בזמן קצר, תוך חיסכון משמעותי בעלויות.
 
מהלך הביצוע
 
ניקוי הבריכה בוצע במספר שלבים:
 • פריסת המערכת בשטח.
 • שאיבת המשקעים מתחתית הבריכה ע"י מחפר ימי (dredger) לתוך הגיאוטיובים תוך מינון פולימרים לקבלת הפתתה (פלוקולציה).
 • החזרת המים המסוננים דרך הגיאוטיובים אל הבריכות.
 • סחיטה גרביטציונית של הבוצה בתוך הגאוטיובים.
 
תוצאות
 
 • בהתאם לדרישות שהוגדרו, העבודה בוצעה ללא עצירת פעילות המתקן.
 • נשאבו כ 15,000 מ"ק בוצה מתחתית הבריכה.
 • נפח הבוצה צומצם בגיאוטיובים כתוצאה מהסחיטה.
 • ריכוז המוצקים שהתקבל מיד לאחר סיום השאיבה גבוה מ-  25%.
 • איכות המים היוצאים מהמט"ש נשמרה לכל אורך הפרויקט
 • שרוולי הגיאוטיובים הושארו במאצרה לייבוש נוסף ולמילוי חוזר של בוצה.

 

 
לקוח - מקורות ייזום
ביצוע - אדמיר איכות הסביבה 2016