שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות וזיקים

Skip Navigation Linksדף הביתפרויקטיםחפירה ימית וטיפול בבוצהשאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות וזיקים

שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות וזיקים

גיאוטיובים לסחיטת בוצה - מט"ש זיקים

גיאוטיובים לסחיטת בוצה - מט"ש זיקים

שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות

שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות

שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות

שאיבת בוצה חוזרת - מט"ש תנובות

הצטברות בוצה בתחתית בריכות ומאגרים הינה סוגיה מוכרת וידועה במט"שים השונים. עודפי הבוצה שלא הורחקו בתהליכי הטיפול שוקעים ויוצרים בעיות תפעול ותחזוקה כמו גם לפגיעה ממשית באיכות הקולחין היוצאים מהמט"ש. במקרים רבים הטיפול השלישוני בקולחין אינו מתאפשר עקב סתימת סנני החול כתוצאה מגלישת בוצה לקולחין. פינוי הבוצה מאפשר להחזיר את המצב לקדמותו תוך שיפור איכויות המים והורדת העלויות השוטפות.
 
השימוש בגיאוטיובים שכבר הוקמו בעבר מאפשר למעשה המנעות מרכש חדש תוך צמצום משמעותי של עלויות הפרויקט.
סוכם כי באם קיימת בוצה עודפת גם לאחר מילוי חוזר של כל הגאוטיובים יסופקו גאוטיובים נוספים שימוקמו בקומה שניה על גבי הגאוטיובים הישנים להשלמת העבודה.